Väestömuutokset Suomessa - eivätkö ennusteet ole positiiviset kestävän kehityksen kannalta?

Lauantai 17.11.2018 klo 13:48 - Mikko Nikinmaa

Tlastokeskuksen väestöennuste julkaistiin juuri. Kun siinä arvioitiin Suomen väkiluvun rupeavan vähentymään parinkymmenen vuoden päästä, on uutisointi ollut pelkästään negatiivista. (Ilman maahanmuuttoahan väestö olisi jo alkanut pienetä). Mutta jos ajatellaan kestävää kehitystä, eikö arvio ole juuri sitä mitä pitäisi tapahtua. Maapallon ihmismääränhän pitäisi ruveta kokonaisuudessaan vähenemään tai säilyä korkeintaan ennallaan.IMG_20170730_00822.jpg Työvoiman riittävyyden ongelmat tai eläkkeiden maksamisen ongelmat pikku kansallisvaltiossamme voisi ratkaista siten, että maahanmuuton avulla väestömme pysyisi tasapainossa. Itse asiassahan väestöpyramidin epätasapaino pysyy vain sen aikaa, kun aikaisemmat isot ikäluokat säilyvät hengissä. Tämän jakson ajan rahastoidut eläkevarat pystyvät todennäköisesti pitämään huolen siitä, että "kestävyysvaje" ei aiheuta eläkkeiden maksun ongelmia ennen kuin väestöpyramidi on tasapainossa vakioväkiluvulla. Ja laskevan syntyvyyden takia väestömäärän säilyminen vakiona edellyttää maahanmuuttoa.

Lisääntyvä maahanmuuton tarve - ja nimenomaan tarve - ei tietenkään ole lainkaan sitä, mitä perussuomalaisten kannattajat haluavat. Kaikessa kasvatuksessa pitäisikin pyrkiä siihen, että erilaisuuden hyväksyminen lisääntyä. Tämä koskee niin vammaisia, ruotsinkielisiä kuin eri "rotuisia" ihmisiä. (Rotu on lainausmerkeissä, kun jos kolmen henkilön genomi sekvensoidaan ja henkilöt ovat kaksi valkoista ja musta, niin saattaa käydä niin, että valkoisen ja mustan geenistö on samankaltaisempi kuin kahden valkoisen). Erilaisuuden hyväksyminen ei tietenkään tarkoita sitä, että selvästi negatiivisia perinteitä maahantulijoilla - kuten sukupuolten epätasa-arvo - hyväksyttäisiin. Mutta kun maahantulijoille selvästi viestitettäisiin, että he ovat tarpeellisia ja tervetulleita, uskon, että heidän olisi helpompaa huomata uuden kotimaansa hyvät piirteet ja kotoutua liberaaliseen ja demokaattiseen Suomeen, jossa ketään ei vihata.

Niinpä, tilastokeskuksen väestöennuste on pääosiltaan positiivinen - väestö täällä vähenisi ilman maahanmuuttoa. Tämän ansiosta tarvitsemme maahantulijoita, joten voimme omalta pieneltä osaltamme absorboida muualla tapahtuvaa väestönlisäystä ennen kuin sielläkin päästään siihen, että västön kasvu loppuu. Vasta tällöin päästään kestävään kehitykseen. 

1 kommentti . Avainsanat: väestön kasvy, työvoima, maahanmuutto