Blogissani kirjoitan suomeksi ja englanniksi ajankohtaisista ympäristöasioista. Tekstit perustuvat useimmiten julkaistuihin artikkeleihin, jolloin tekstissä esitetään primäärinen viite.

The blog gives my opinions about contemporary environmental questions in Finnish and English. The text is usually based on published articles. The primary source of information is then cited.

Toivon, että tekstien lukijat kommentoivat niitä/kyselevät esittämistäni asioista. Tällöin myös muiden esittämät mielipiteet tulevat näkyviin.

I hope that the readers comment on the text/ask questions about the subjects that I have introduced. This brings also other people's opinions into notice.