Kun synnyin 1954, ihminen kulutti maapalloa vähemmin kuin se pystyi vuodessa uusiutumaan. Maapallon kantokyky ylittyi vasta noin 1970. Tämän jälkeen maapallon ylikulutus on
pahentunut vuodesta toiseen ja ympäristön saastuminen, ilmastonmuutos ja luontokato ovat ylikulutuksen näkyvimpiä seurauksia. Blogissani kirjoitan näkökulmiani ympäristön tilasta ja toimista, joita tilan parantamiseksi voitaisiin tehdä. Vaikka mielipiteet ovatkin ympäristötutkijan, ympäristön tila ja kansantalous liittyvät niin läheisesti toisiinsa, että tekstini sisältävät usein poliittisia mielipiteitäni.

When I was born in 1954, life on Earth was sustainable. The carrying capacity of the Earth was exceeded in about 1970. Thereafter the overconsumption has become worse year by year with environmental pollution, climate change and loss of biodiversity as the most visible consequences. In my blog I am writing about environmental changes and actions, which could improve the state of environment or at least decrease its deterioration. Although my opinions are those of environmental scientist, environment and economy are so closely interlinked that the text often includes my political views.