Sivuilla on kommentteja ajankohtaisista ympäristöasioista ja joitakin kirjoittamiani tekstejä voi ladata
The pages contain comments on environmental news