/blogi.htmlBlogissani kirjoitan mielestäni tärkeistä ajankohtaisista ympäristöasioista. Ne perustuvat usein tuoreisiin tieteellisiin artikkeleihin, joita olen lukenut. Erityinen painopiste on vesiympäristön muutoksilla. Suomeksi olevat kirjoitukset ovat pääasiassa kotimaahamme liittyviä asioita.
The comments in English are scientifically based opinions and reviews of literature about aquatic environment in particular (but naturally climate change also otherwise is important as are pesticides, metal pollution, biodiversity etc.)