We have got a problem

Keskiviikko 18.5.2022 klo 15:54 - Mikko Nikinmaa

More than half of Arctic land area belongs to Russia. Now that Russia is for a good reason isolated from most of the world, it is virtually impossible to get to have on-site information about what happens to the permafrost land in this time of climate change. This is a big problem, as there are huge deposits of natural gas under the permafrost, and if it melts, uncontrolled leaks of this very potent greenhouse gas get into the atmosphere.

Uncontrolled methane leaks have probably already taken place, as the appearance of unexplained craters has been reported before the Russian attack on Ukraine. Also, the measured methane concentration in air exceeds the concentration, which can be explained on the basis of agriculture, animal production and losses during oil and natural gas excavation, transport and use. So, now that we cannot follow the occurrence of leaks on site, the importance of remote sensing increases. Land-based measuring stations cannot report what is happening, as they are also in Russia and not available for Western climate scientists.

Luckily we now have quite extensive satellite surveillance system, which enables rapid evaluation of methane and other greenhouse gas concentrations. It is clear that the exact locations of methane leaks remains unknown, but that would be the case even if one had access to Russian locations, since most of the permafrost area is uninhabited.   

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: climate change, methane, permafrost, Russia

Tuleva luonnonsuojelulaki - vaikka kaikki toiveet eivät toteudukaan, on uudistus harppaus hyvään suuntaan

Perjantai 13.5.2022 klo 15:38 - Mikko Nikinmaa

Yhtenä merkittävimmistä asioista on, että ekologinen kompensaatio kirjataan lakiin. Jos yritys esimerkiksi pilaa suota, sillä on mahdollisuus kompensoida aiheuttamansa haitta ostamalla suojeltavaksi vastaavanlainen, viranomaisen hyväksymä alue. Lakiesityksessä toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, vaikka alkuvaiheessa lain suunnittelua se oli pakollista. Mielestäni tämä ei kuitenkaan ole ratkaiseva puute, vaan tärkeintä on, että ajatus kirjataan lakiin. Pitkän päällehän pitäisi päästä siihen, että kansantalouden perustana olisi ympäristötase. Tällöin kaikkien toimintojen pitäisi olla sellaisia, että ne eivät heikennä tasetta kokonaisuutena. Olemme liian kauan saaneet hyväksyä sen, että voitot tehdään ympäristön kustannuksella. Kun nyt alkuvaiheessa hyväksytään lakiin ekologinen kompensaatio, ajatusta on helpompi laajentaa myöhemmin, (Kun hyvälle antaa pikkusormen, se vie koko käden).

Toinen tärkeä asia on, että jotkut harvinaiset luontotyypit tulevat ”automaattisesti” suojelun piiriin. Niiden suojelemisesta ei tarvitse tehdä erillistä arviota.

Kolmantena pääkohtana mielestäni on, että edes kansallis- ja luonnonpuistojen alueella malminetsintä kielletään. Vaikka tässäkään ei saavutettu toivetta, joka olisi kieltänyt malminetsinnän kaikilla luonnonsuojelualueilla, parempi tässäkin saavutettu tulos kuin ei mitään. Mielestäni on sangen käsittämätöntä, että maanpinnan alapuoliset malmiot eivät olekaan maanomistajan määräysvallassa. Luonnonsuojelulain muutos on ensimmäinen askel suuntaan, jossa malmivarat eivät muodosta mitään poikkeusta maanomistukseen.

Luonnonsuojelulain valmistelussa on tullut valitettavan selvästi näkyviin epäkohta, joka aiheuttaa useimmat ympäristöongelmat; kansantalouden ja ympäristönsuojelun ajatellaan olevan ei pelkästään toisistaan riippumattomia vaan toistensa vastakohtia. Jos rahallinen etu ja ympäristön tila ovat päätöksenteossa vastakkain, yleensä ratkaisut tehdään lyhytaikaisen taloudellisen voiton hyväksi. Edelleenkään ei kunnolla ymmärretä, että taloudellinen toiminta edellyttää kelvollista ympäristöä. Muuten ajaudutaan tilanteeseen, jossa ”tiedän että maapallo on käytännössä tuhoutunut, mutta sitä ennen pystyimme saamaan osakesijoittajille suuret voitot.”

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: malminetsintä, ekologinen kompensaatio, ympäristötase

Intensive agriculture is a crisis to nature

Keskiviikko 4.5.2022 klo 17:18 - Mikko Nikinmaa

For a long time intensive agriculture was considered to be just a blessing to the humankind. The farm yields increased everywhere in the world thanks to the use of pesticides and artificial fertilizers. The fear-mongering about population bomb seemed completely unfounded. Intensive agriculture could easily feed ten billion people.

This rosy dream was true as long as there were refuges for pollinating insects in areas not treated by pesticides, as long as the agricultural land remained uneroded and as long as new agricultural land had the same quality as the earlier soils. Unfortunately, none of these premises hold true any more. A recent report in Nature (Outwhaite et al.  https://www.nature.com/articles/s41586-022-04644-x) shows how climate change and intensive agriculture reduce insect populations throughout the world. It is actually quite natural that the heavy use of insecticides causes insect populations to be reduced markedly, since the poisons cannot differentiate between beneficial and harmful insects. Now that there are not enough refuges, where the beneficial insects could breed to restore the populations in agricultural areas, they are decreasing quite rapidly.

Up to three quarters of plant material we eat needs insect pollination. Because of this, it is very funny that especially agriculture lobby groups have been strongly against banning of some insecticides. The short-term gains markedly outweigh the yield losses which will happen in longer term. I bet that the agricultural sector which has been against banning insecticides then screams for subsidies as pollination fails.

Another problem in addition to pollination problems is that the methods used in agriculture slowly decrease the fertility of the soil. To avoid fertility losses the fields should always be plant-covered. It would also make the fields carbon dioxide sinks throughout the year. Now they are probable carbon dioxide sources.

All in all, human race is using an increasing percentage of land area, and a large part is used for habitation and roads. This use is the worst possible for sustainability and therefore should serve as a strong reason to have population control as an important component of climate actions.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pesticide, insecticide, climate change, biodiversity

Vesi - elämän ehto

Tiistai 26.4.2022 klo 16:17 - Mikko Nikinmaa

Kaikki elävä on pääosin vettä. Elävien solujen vesipitoisuus on 60-75 %. Vähän vettä (muutama prosentti) on vain lepoitiöissä ja siemenissä. Ne voivat herätä henkiin jopa vuosikymmenien tai vuosisatojen jälkeen, kun saavat vettä. Kasvien siemenet itävät – eli muuttuvat eläviksi – kun kevät koittaa, lumi sulaa kostuttaen maan ja aurinko lämmittää. Kuten Pursiainen, Lajunen, Hohtola ja Peltomäki kirjoittivat Docendon 2014 kirjassaan, kaiken takana onkin vesi.

Nykymuotoista elämää ei voisi olla ilman vettä. Siksi ihmisenkin vesitasapainon säätely on tarkempaa kuin minkään muun elintoiminnon, ja syystäkin. Meidän tapauksessamme jo alle 10 %:n vesipitoisuuden lasku n. 60 %:iin painostamme aiheuttaisi kuoleman. Onneksi munuaisemme ovat tehokkaat ja pystyvät säätelemään eritettävän veden määrää puolesta pariinkymmeneen litraan vuorokaudessa. Munuaisten teho ei kuitenkaan riitä, jos ihminen joutuu olemaan pitkään kuivassa ja kuumassa, jos juomaveden määrä on riittämätön. Tällainen tilanne on ilmastonmuutoksen myötä tullut jokapäiväiseksi eri puolilla maapalloa. Jo tällä hetkellä arvellaan veden riittämättömyyden aiheuttavan jopa useiden miljoonien ihmisten kuoleman vuodessa. Suoranainen veden riittämättömyys ei ole kuitenkaan ainut maapallon vesivaroihin liittyvä ongelma.

Avaruudesta katsoenhan maapallo on sininen planeetta. Yli 70 % sen pinta-alasta on vesistöjä. Tästä vedestä on kuitenkin vain prosentin verran eläinten juomavedeksi sopivaa makeaa vettä. Lisäksi makea vesi jakautuu niin, että sen saatavuus on hyvä alueilla, joissa ihmisiä ja eläimiä on vähän ja huono siellä, missä heitä on paljon. Vesistöihin on perinteisesti suhtauduttu niin, että sinne on voinut kaataa kaikki jätteet ja kalastaa meret tyhjiksi.

Valitettavasti mentaliteetti, joka hyödyntää meriä kestämättömästi, on edelleen voimissaan. ”Sininen talous” käyttäisi meriä aikaisempaa intensiivisemmin. Vaikka rannikkoalustojen öljynporaus loppuisikin, uudeksi vaaraksi on nousemassa kaivostoiminta merenpohjassa. Meren pohjista on nimittäin löydetty lähes puhtaita metalliaihioita, joita suunnitellaan hyödynnettäviksi. Toisena suunnitelmana on, että vesiviljelyllä tuotettaisiin lisääntyvä osa ihmisen proteiinitarpeesta. Siinä ei oteta huomioon, että nykymuotoinen vesiviljely ei vähennä kalastusta, vaan vähäarvoinen kala syötetään rehuina varakkaiden ihmisten suosimille kaloille. Ja liikakalastus jatkuu entiseen malliin.

Meriä voisi kyllä hyödyntää, mutta se pitäisi tehdä kestävästi. Jätteiden päästö sinne tulisi lopettaa. Kalanviljelyssä pitäisi siirtyä kasvipohjaista rehua käyttäviin lajeihin. Leviä voisi ruveta viljelemään enenevässä määrin – ne voisivat muodostaa merkittävän hiilidioksidinielun. Kaiken kaikkiaan merien hyödyntämisen pitäisi toimia maailmanlaajuisena yhteistyönä, koska suurin osa valtameristä ei kuulu millekään yksittäiselle maalle – ja tämä aiheuttaa että merten resursseja käytetään melkein ilman minkäänlaisia sääntöjä.  

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vesiviljely, ilmastonmuutos, sininen talous

Heat Tolerance of Some Animals Is Already Exceeded

Tiistai 19.4.2022 klo 20:22 - Mikko Nikinmaa

Among animals, humans are probably among the best in adapting to hot and arid environments. There are several reasons for this. First, we have lost the fur coat almost completely – thus the name “naked ape”. This maximizes the heat loss. Second, humans are able to use evaporative cooling better than virtually any animal. We have more sweat glands per unit area than other mammals, and the glands are of the eccrine type, whereas the glands of most other mammals are of apocrine type. Eccrine glands are capable of secreting sweat of low salinity for a long period of time. In contrast, the sweat form apocrine glands is of higher salinity, and the secretion capacity is smaller. Many mammals such as cats and dogs have limited number of sweat glands: they are completely absent in bats. Also in birds evaporative water loss is a major mechanism of cooling. This is often done by panting and in some species by gular vibration. The physiology of heat tolerance in small endotherms has been reviewed by McKechnie and Wolf in Physiology 34:302-313 (2019).

The problem with evaporative cooling is that it requires water, which is very scarce in arid environments. Thus, even in species such as humans, which have efficient evaporative heat loss, the lack of water may cause mortalities. As most hot areas also become drier, this is a major problem with climate change. That the heat-related problems have already become serious ones even to humans is given by the estimated increase in heat-related deaths, which has increased 20-fold in 20 years after 1990’s. For humans the mortality is small as compared to bats in Australia and in South Africa. As bats don’t have sweat glands, their tolerance of increased temperature is very weak. So heat waves have caused many bats to literally drop dead from the trees they have lived in. It is estimated that for one particular species 1/3 of the population has died because of the heat. In Australia and South Africa also mass mortalities of birds have occurred because of heat waves. I bet that similar heat-induced mass mortalities have taken place also in other hot, arid areas, but there have not been scientific reports about them. Also birds appear to have weaker tolerance of increased temperatures than mammals.

Any temperature increase now will put an increasing number of species to knife’s edge regarding their survival. Bats and birds serve as first indicators of intolerable heat. So, canary birds were used in coal mines as warning signs. Now birds indicate that coal use must be stopped. It is appropriate that the first mass mortalities of animals occurred in Australia as the country is the biggest coal exporter in the world.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: climate change, temperature regulation, mass mortalities, evaporative cooling

Physiological studies should be in the centre of climate change biology

Tiistai 12.4.2022 klo 15:49 - Mikko Nikinmaa

Climate change, and other environmental changes, affect the functions of organisms. The changes in populations and ecosystems follow these functional changes. If the functions of some organisms are not disturbed, the environmental change does not affect the ecosystem, if immigration and emigration can be accounted for.

These simple facts indicate that functional studies, i.e., physiology, should be in the centre of environmental biology. Indeed, a stone could have exactly the same molecules as an organism, but without functions it would still be a stone. However, physiological studies are marginalized in climate change research and environmental biology – there are less than 1/10th of published physiological articles as compared to ecological articles within environmental biology. Furthermore, studies on animals account for less than 1/3rd of the physiological studies.

In short, one carries out extensive ecological surveys and population genetic studies and observes that something has happened. This is the major problem with the research, it shows what has already occurred, but fails to evaluate why and how. With climate change research it is obvious that temperature increase plays a role, but only physiological studies can clarify, what the affected pathways are. Also, physiological investigations can answer in real time, if a disturbance is adequate to cause a perturbation in populations and ecosystems.

Climate change research as well as other environmental biology should be predictive. This requires that physiology becomes a central, not a marginal discipline. Studies require intensive, time-demanding work, which is often technically quite demanding. Because of this, the number of scientists working on physiological questions should be drastically increased. Only this makes it possible to turn environmental and climate change biology to predictive science, which is required to combat environmental problems.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ecophysiology, ecology, environmental pollution, temperature

It is only 5 % - why the human addition to carbon dioxide load matters?

Tiistai 5.4.2022 klo 14:40 - Mikko Nikinmaa

The people denying that human influence has little or nothing to do with climate change invariably point out that the addition by humans represents only 5 % of the total production of carbon dioxide at any given moment. Surely, such a small increment cannot have an effect attributed to it.

Another group of people say that the climate change problem is only caused by rich industrialized nations, and has nothing to do with population growth in poor areas of the world. The richest 10 % of the world’s population cause 1/3 of all greenhouse gas emissions while poorest 50 % emit only 15 % of world’s total human-emitted carbon dioxide.

Both of these statements are drastically wrong, and below I try to indicate why. In both cases the ultimate reason is the disturbance of the carbon cycle. In undisturbed nature the carbon cycle is in equilibrium. The carbon dioxide produced in the respiration of all organisms is used up in the photosynthesis and oxygen is produced.

A 5 % increase in carbon dioxide production, because of fossil fuel use, generates a huge disequilibrium, which we now see as climate change. In undisturbed nature, the disequilibrium would slowly (in hundreds to thousands of years) be corrected by an increase of green vegetation to generate a new equilibrium. The 5 % disequilibrium is so huge than the return to equilibrium lasts a long time if it is possible at all. Tipping point can be caused by the disequilibrium such that the temperature increase is so large that a net increase in photosynthesis cannot be achieved. In such a case temperature increase just continues and as worst, Earth becomes similar to Venus.

A disturbance of the carbon cycle can also result from the increased use of land by humans. This is what is currently happening in poor areas, where population increases. The carbon dioxide uptake and oxygen production by green plants is currently decreasing, mainly because of deforestation (but also as agricultural land erodes or is turned to human settlements). This causes similar worsening of the climate change situation as the fossil fuel use of the industrialized nations.

We live in one world with limits, and we should all work for the wellbeing of the planet. We should stop blaming others, which is the easy thing to do, and instead aim at reducing inequality and excessive consumption.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: climate change, deforestation, carbon cycle, population growth

Human actions cause climate change even when fossil fuel use is not involved

Tiistai 22.3.2022 klo 18:24 - Mikko Nikinmaa

Although there are still many people thinking that climate change is not occurring or at least man has nothing to do with it, there are many problems that man is causing which accelerate temperature increase, and which could be avoided by human action. The points below are such, and can be very important in driving many parts of the world uninhabitable because of either too high temperature or drought or both. So, even people who do not believe that fossil fuel burning causes temperature increase, should accept that the following affect climate and that humans could take actions to combat the changes.

1. Because of massive deforestation, Amazon rainforest appears to near tipping point, where the rainforest turns to savannah. Boulton et al write in recent Nature Climate Change (Nature Climate Change 12: 271-278; 2022) how the resilience of Amazon rainforest has decreased dramatically since the early 2000s. Other studies have also indicated that whereas we have always considered Amazonas to be a carbon sink, it has recently turned into a net emitter of carbon dioxide. The major reason for carbon dioxide emissions is the widespread forest burning.

If the rainforest starts turning to savannah, naturally the first thing that happens is that the plant and animal species living in rainforest die off, so the biodiversity decreases radically. But even if this doesn’t concern the people, who deforest Amazonas, the following should. The water cycle of South America depends on the rainforest. If Amazonas turns into savannah, because more agricultural land is wanted, the whole South America dries up, and many areas become unsuitable for agriculture (too dry). So, by trying to increase agricultural area, greedy people end up decreasing it.

And because of the loss of one big carbon dioxide sink, the temperature throughout the world increases even if fossil fuels had nothing to do with climate change.

2. Two events happening to the oceans are also causing increased carbon dioxide levels and consecutive temperature increase even without the input of fossil fuel burning, and both depend mainly on human action. First, almost a half of the photosynthetic carbon dioxide use is due to the photosynthesis of (mainly unicellular) algae. Because of the pollution, it is estimated that the oceanic photosynthesis has decreased by 10-15 %. This increased carbon dioxide load is one factor affecting global temperatures, and could be avoided by human action – proper water purification. Second, world’s oceans are overfished. The global carbon cycle depends a lot on fish accumulating carbon. When they die, the accumulated carbon sinks to the bottom of the oceans and stays there for thousands of years. As overfishing reduces fish populations, this removal of carbon from ocean surface is reduced, and the reduced removal is seen as an increase in global carbon dioxide level, leading to temperature increase.

Again this takes place without any change in fossil fuel use, but is entirely human-caused.

3. There are further a couple of vicious circles, which increasingly take place, if human actions fail to limit temperature increase. Temperature increase decreases the carbon dioxide solubility in water. Thus, if temperature increases, more carbon dioxide is given up from the ocean, leading to further temperature increase etc. There are huge natural gas (methane) stores below the permafrost. Methane is a very potent greenhouse gas. If temperature increases so that permafrost starts melting, the methane below is liberated, causes further temperature increase leading to further permafrost melting and methane liberation etc.

To prevent these vicious circles from happening, climate deeds are important even today with the brutal Russian attack to Ukraine. In the best case, it can actually speed up the change from fossil fuel-based to green energy production.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: carbon cycle, Amazonas, deforestation, overfishing, permafrost, methane

Ilmastoskeptikkojen kommentteja ilmastotutkijoiden turhautumisesta

Maanantai 21.3.2022 klo 14:56 - Mikko Nikinmaa

Kirjoitukseni ”Ilmastotutkijatkin rupeavat sanomaan blää, blää, blää” tuli tälle palstalle 11.3. Se julkaistiin jokseenkin samassa muodossa Turun Sanomissa 19.3. otsikolla ”Ilmastonmuutoksen torjunnan hitaus turhauttaa ilmastotutkijoita.” Sitä on kommentoitu alla olevilla tavoilla. Ennen näitä kommentteja en olisi uskonut lehtiä lukevien ihmisten täydelliseen tietämättömyyteen ja siihen, että he hyväksyvät yksiselitteisesti kumottuja valheita. No, puolet suomalaisistahan on edelleenkin sitä mieltä, että ilmastomuutos on vain ”ilmastouskovaisten” mielissä. Alla on kommentteja kirjoitukseeni. Omia kommenttejani niihin olen laittanut kursiivilla. Yksi asia, joka kiinnitti huomiota, oli sanan tosiasia yleinen käyttö kommenteissa. Aiemmin on osoitettu, että mitä vähemmän asiasta tietää, sen varmempi on siitä, että oma mielipide on tosiasia.

 ”Tosiasia on, että ilmastonmuutoksesta ei ole yhtään todistetta pystytty esittämään. Kaikki kuivuus, sateet, lämmin, kylmä jne mitä toitotetaan, on aina esiintyneitä ilmiöitä. Eniten näitä ilmastonmuutokseen uskovia turhauttaa, kun ilmasto ei suostu muuttumaan näiden ennusteiden mukaan, talvi tulee syksystä toiseen, ei ihme, kun turhauttaa.” Jaa, eiväthän ilmastotutkijat sano, ettei äärisääilmiöitä olisi aiemmin ollut. Vain niiden todennäköisyys muuttuu. Mikä aiemmin tapahtui kerran vuosisadassa, esiintyy nyt kerran kymmenessä vuodessa.

”Ilmastonmuutosoptiota pidetään, että kiihkoilijat pysyvät tyytyväisinä. Kun jonkin aikaa vielä kuluu yksi ja toinen huomaa, että se talvi aina vaan tulee, vaikka sitä ei pitänyt olla enää pariin vuosikymmeneen. Siinä alkaa pahimmankin kiihkoilijan usko heittää.” Vaikka ilmastotutkijat kuinka yrittävät sanoa, että sää ja ilmasto ovat eri asioita, sitä ei hyväksytä. Kylmiä talvia tulee aina olemaan, vain niiden esiintymistodennäköisyys muuttuu.

”"Jokaisessa esitetään räjähdysmäisesti kasvaneeseen kirjallisuuteen pohjautuva analyysi" olen lukenut noita mutta vastakkaisia tutkimuksia niissä ei oteta huomioon. Eli puun lustotutkimus on sivuutettu eli niistä saatu tieto ilmaston lämpötilasta tuhansia vuosia taaksepäin. Taikka sitten kolme tutkijan hiilidioksidin ilmastovaikutuksesta missään näitä ei oteta huomioon eikä edes kumota millään tieteellisellä vakuuttavalla tavalla.” Mistähän johtuu, että kun ne ”ilmastoskeptiset” jutut analysoidaan, niistä löytyy lähes poikkeuksetta virheitä, menetelmällisiä puutteita tai jopa datan manipulaatiota halutun tuloksen saamiseksi. Sitä paitsi, jos 10000 tutkimuksen data osoittaa jotakin ja kolmen jotakin muuta, pitäisikö molempien painoarvo olla sama? Tietysti tutkimuksen on tärkeää selvittää syyt tulosten eroihin.

”Ilmastokiihkoiluun ei mahdu muuta kuin alkuperäinen "oivallus", että ilmastonmuutos on ja nyt sitä pitää todistella kaikin tavoin. Syykin on yksinkertainen, rahan tulo loppuu, jos ihmiset oivaltavat, että kyse on täydestä huijauksesta.” Tämä väite on minusta kaikkein kummallisin yleinen väite. Ilmastotutkijat eivät ole niitä, jotka työllään rikastuisivat. Sen sijaan tutkijat, jotka ovat myyneet itsensä öljyteollisuudelle, voivat saada melko suuren taloudellisen korvauksen.

MM: ”Yritti IPCC:n pimittää tietoja 2009, mutta vuodetut sähköpostit paljastivat huijauksen. Piti nimittäin saada tilastoista häviämään kolmekymmentä luvun pitkät hellejaksot, jotta kaksituhatta luvulle saatiin keskilämpötilat jyrkkään nousuun. Auto ja teollisuus aiheuttaa saasteita, ei ilmastonmuutosta, eikä sitä voi pysäyttää, eikä edes hidastaa. Mutta saasteita voidaan hidastaa ja se on pääasiassa suurten kaupunkien ongelma. Dinosaurukset eivät hävinneet ilmastomuutoksen takia, vaan maahan syöksyneen taivaan kappaleen takia. Olen lukenut kaikki (IPCC) raportit, mutta uutta nyt on se että IPCC puhuu nyt sopeutumisesta. Vähemmälle on jääneet puheet pysäyttämisestä. Ja ette vastannut kysymykseeni. Mitä tapahtuisi, jos TODELLA ilmastonmuutos pysähtyisi???Voin sen vastata puolestanne. Ihmiskunnalle kävisi samalla tavalla, kuin niille dinosauruksille.” Tähän on saatu uskomaton määrä virheellistä ”tietoa”. IPCC:llä ei ole ollut minkäänlaisia sähköpostivuotoja. Varmaan kommentissa tarkoitetaan East Anglian yliopistoon tehtyä sähköpostivarkautta. Niissäkään ei paljastettu mitään huijausta, vaan tutkijat keskustelivat 30-luvun lämpöaallosta, joka on kaikissa malleissa mukana. Autojen ja teollisuuden saasteet aiheuttavat ilmastomuutosta. Dinosaurukset kuolivat meteorin maahansyöksyn aiheuttaman lämpötilan laskun (ilmastonmuutos) takia.

Toinen kommentoija: ”Nyt MM väittää lukeneensa kaikki IPCC raportit ja silti kirjoittaa tuollaista soodaa ja misinformaatiota!? Hae uudestaan raporteista kohta "Ihmistoiminnasta aiheutunut ilmastonmuutos", lue se ja tee itsellesi kysymykset: a) mistä johtuu viimeisen 150 vuoden aikana tapahtunut ilmakehän kohonnut hiilidioksidipitoisuus b) miten se on vaikuttanut maapallon keskilämpötilan muutokseen?”

MM: ”Pitää taas palauttaa mieliin muutama tosiasia. Tuo 150 vuoden pätkä aikaikkunassa on todella pieni ja ei todista juuri mitään. Kolme miljoonaa vuotta sitten oli hiilidioksidipitoisuus nykyisellä tasolla, mutta keskilämpötila kaksin kertainen. Noin 500 miljoonaa vuotta sitten oli hiilidioksidipitoisuus VIISITOISTA kertainen nykyiseen verrattuna ja keskilämpötila samaan aikaan nykyisellä tasolla. Ihmisten aiheuttamat päästöt on noin 5%kaikista päästöistä. Suomen osuus on tuosta noin 0,13%. Ei noilla luvuilla ole mitään todellista vaikutusta keskilämpötiloihin. Eräs paneelin jäsen sanoi sen suoraan "Ilmastomuutosta ei voi enää pysäyttää, siksi pitää siihen sopeutua"” Ilmastotutkijat eivät tyydy katsomaan vain viimeistä 150 vuotta, vaan ovat järkyttyneitä siitä, että nyt on tapahtunut 150 vuodessa se, mikä aiemmin 10000 vuodessa. 5 % on suuri luku, kun se tulee aiemman tasapainon päälle. Sitä osaa ilmastomuutosta, joka on jo tapahtunut, on vaikea pysäyttää, muutoksen rajuutta voisi sen sijaan pienentää

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ilmastonmuutos, ilmastokiihkoilija, järjen ääni

Putinin hyökkäys Ukrainaan ja öljyn hinnannousu - sysäys vihreään siirtymään

Keskiviikko 16.3.2022 klo 16:10 - Mikko Nikinmaa

Putinin Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut karmealla tavalla, miten haavoittuva fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuva yhteiskunta on. Venäjä on ollut tärkein Euroopan käyttämän maakaasun lähde ja yksi tärkeimmistä öljyn viejistä maapallolla. Jos rupeaa miettimään öljynviejämaita, eipä joukossa ole monta, jotka olisivat stabiileja yhteiskuntia ilman konfliktien uhkaa lähialueilla: Iran, Irak, Saudi-Arabia, Kuwait, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Venezuela, Nigeria. Pelkästään tästä syystä, energian saannin varmistamiseksi riippumatta kriiseistä eri puolilla maapalloa, öljyn käytöstä olisi päästävä eroon. Tämä on vihdoin tiedostettu Euroopan Yhteisön maissa, joista useat ovat olleet ällistyttävän sinisilmäisiä Venäjän kaasu- ja öljytuonnin suhteen. Kun Putinin järjestämä kriisi tuli nyt samaan aikaan, kun EU:n ilmastorahaston käyttökohteita suunnitellaan, energiaomavaraisuuden lisäys ja ilmastotoimet käyvät käsi kädessä. Jos mikä on kotimaista, se on tuuli, aurinko, vuorovesi, aallot ym. Kun sähkö tuotetaan näillä, riippuvuus Venäjästä ja fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee.

Putinin sota on suurin syyllinen myös bensiinin ja dieselöljyn jyrkkään hinnannousuun. Vaikka lyhyellä aikavälillä on hyväksyttävä, että niiden käyttöä tuetaan esim. verotusta ja sitä kautta hintoja laskemalla, tämä ei voi olla pitkän tähtäyksen ohjelma. Paremminkin öljyn hinnan suuren vaihtelun tulisi kiihdyttää muutosta pois bensiinin ja dieselöljyn käytöstä. Vihreän vedyn tuotantoa ja lisääntyvää käyttöä kuorma-auto- ja laivaliikenteessä tulisi edistää. Toinen tärkeä asia olisi siirtää tavaraliikennettä rekoista rautateille, mikä vähentäisi fossiilisten polttoaineiden kulutuksen lisäksi teiden kulumista ja mikromuovien leviämistä (renkaista vapautuva mikromuovi aiheuttaa lähes puolet ympäristön mikromuovikuormasta). Jos vain rautatieasemilta kulutuspaikalle menevä tavara ajettaisiin kuorma-autoilla, vähenisi polttoaineen ja teiden kulutus merkittävästi. Tämä edellyttäisi juna-rekka konttisiirtosysteemien rakentamista, jälleen ilmastorahaston rahoituksen kohde.

Tässäkin asiassa Putin näyttää Ukrainan hyökkäyksellään ampuneen itseään jalkaan. Euroopan maat siirtyvät venäläisen öljyn ja kaasun käytöstä vihreisiin energianlähteisiin suunniteltua nopeammin ja voivat tehostaa liikennejärjestelmiään vihreään suuntaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ilmastonmuutos, fossiiliset polttoaineet, EU, ilmastorahasto, vihreä vety

Ilmastotutkijatkin rupeavat sanomaan blää, blää, blää

Perjantai 11.3.2022 klo 15:25 - Mikko Nikinmaa

Siitä, että ihmisen toiminnat voivat muuttaa ilmastoa, raportoitiin jo sata vuotta sitten. Viisikymmentä vuotta sitten ilmestynyt kirja Kasvun rajat osoitti maapallon olevan rajallinen. Yhtenä viestinä oli, että hiilen ja öljyn käytöstä pitää vähitellen päästä eroon, jotta kestävä kehitys maapallolla on mahdollista. YK perusti 1988 IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change), joka julkaisi ensimmäisen raporttinsa 1990. Se kokosi yhteen jo tuolloin laajan kirjallisuuden siitä, kuinka ihminen tulee aiheuttamaan kestämättömän ilmaston lämpenemisen, kuivuutta, jäätikköjen sulamista ja meren pinnan kohoamista, jos fossiilisten polttoaineiden käyttöä ei vähennetä. IPCC on julkaissut sen jälkeen raportin 1995, 2001, 2007, 2014 ja nyt viime ja tänä vuonna. Raportit ovat koko ajan ennustaneet, mitä vaikutuksia erisuuruiset lämpötilamuutokset aiheuttavat, kuinka todennäköistä niiden esiintyminen on ja millaiset toimet estäisivät tai vähentäisivät vaikutuksia.

 

Raporttien tullessa ilmastoskeptikot ovat aina kuorossa huoanneet, että taas se IPCC esittää kauhukuvia, vaikka edellisenkään raportin jälkeen ei juuri mitään muutoksia ole tullut. Heidän mukaansa kaikki kiireelliset toimenpiteet ovat turhia. Raportit eivät kuitenkaan ole samanlaisia. Jokaisessa esitetään räjähdysmäisesti kasvaneeseen kirjallisuuteen pohjautuva analyysi, minkä perusteella voidaan haitallisten ilmiöiden todennäköisyys arvioida: on järkyttävää huomata, että haitallisen ilmiön todennäköisyys on muuttunut 1990 raportin alhaisesta viime viikkoisen raportin mukaan lähes varmaksi. Viime viikon raportti toteaa, että jotkut ilmastomuutoksen negatiiviset vaikutukset näyttävät jo palautumattomilta. Useita mahdollisia muutoksia voidaan vielä estää, mutta siihen tarvitaan nopeita ja konkreettisia toimia – eikä vain puheita ja lupauksia.

 

YK:n ilmastokokouksia on pidetty 1995 alkaen vuosittain, viime syksynä Glasgowssa oli jo 26. kokous. Kokouksista parhaiten muistetaan 1997 Kioton kokous, jossa aikaansaatiin askeleet ilmastonmuutoksen torjumiseksi (Kioton protokolla) ja 2015 Pariisin kokous, jossa tehtiin lupaus lämpötilan nousun rajoittamisesta alle 2 asteeseen. Globaali muutos on tällä hetkellä jo 1.1 astetta. Glasgown viimesyksyisen kokouksen piti olla tapaaminen, jossa puheista päästään konkretiaan. Valitettavasti näin ei kuitenkaan käynyt. Vaikka selvä ilmapiirin muutos olikin päättäjien mielissä tapahtunut, nuoren ilmastokeulakuvan Greta Thunbergin kommentti kuvaa kokouksen annin:

 

”Bläh, bläh, bläh.”

 

Turhautuneena siitä, että IPCC:n raportit eivät ole johtaneet läheskään riittäviin konkreettisiin toimiin, jotkut ilmastotutkijat ovat luopumassa IPCC:n toimintaan osallistumisesta. Mitä virkaa on tehdä huolellista työtä ja siihen perustuvia ennusteita, kun aiemmissakin raporteissa tehdyt konkreettiset ehdotukset jätetään toteuttamatta. Ja siksi ajaudutaan aina vain pahenevaan kierteeseen. Eipä oikein voi olla kuin samaa mieltä heidän kanssaan. Ilmeisesti poliitikot pelkäävät äänestäjien valumista niille tahoille, jotka eivät vastakkaisesta todistusaineistosta huolimatta katso ilmastonmuutoksen olevan totta. Vanhoilliset elinkeinoelämän johtajat puolestaan pelkäävät yritystensä voittojen vähenevän, jos ilmastotoimiin tartutaan. Onneksi suuri osa elinkeinoelämän johtajista on heitä ja poliitikkoja edistyksellisempiä.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ilmastonmuutos, IPCC, fossiiliset polttoaineet

IPCC Report: an immense amount of information that climate change already affects the earth

Tiistai 1.3.2022 klo 19:06 - Mikko Nikinmaa

Another IPCC report has become available yesterday (February 28). They keep becoming larger, the full report now has 3685 pages. Its main findings are summarized in 35-page summary for policymakers. I am not going through the impressive amount of information, it can all be read at https://report.ipcc.ch/ar6wg2/index.html, but giving my musings about why this information is not accepted by almost a half of the people in industrialized countries. The publication of the IPCC report has been relegated to a secondary news item, because of the attack of Putin’s Russia to Ukraine, but the two have surprising links.

Russia’s main income is from oil and natural gas. Since the world is trying to diminish the use of fossil fuels, Russia’s incomes will be diminishing in future. Furthermore, since quite a few buildings have been built on permafrost, which is melting, there is a huge need for investments on new grounding of them. Together these facts mean that Putin saw his window of opportunity to restore the might of Russian empire to be now or never. I suppose he imagined that Ukraine could be easily conquered and puppet government installed there. That did not happen. He also supposed that Europe and NATO would be split. That did not happen, either. Rather, the unity of the Western World has increased, and resulted in so massive sanctions that Russian economy is reeling. This increases the economic problems that I alluded to above.

But, going to the climate deniers’ arguments. They are stating that government should decrease the price of fossil fuels and slow down the replacement of fossil fuels by carbon-free energy sources. Since already now the temperature increase is causing irreversible problems, the delay on the stop of fossil fuel use would cause increased climate-related problems. Besides, that would play in the hands of Putin regime, as it would increase the sales of natural gas and oil from Russia. In Finland, an argument is presented that one should continue the use of peat in the name of national fuel/energy security. However, peat can be equated to fossil fuels in the time range of climate change. Furthermore, the national energy production security can be obtained by wind power, because no foreign nation can stop the wind. Third, the climate deniers always say that there have always been changes in earth’s climate. This is naturally true, but the sheer speed of the change is unprecedent. In addition, predictable weather has actually enabled the development of present civilizations. Climate change is causing unpredictable heat waves, droughts, heavy rains and also cold spells in places they have seldom occurred.

Climate change already affects the lives of three billion people, and one of the most terrible things happening is the increase of sea level, which will affect a couple of billions more. One of the major points made in the IPCC report is that most of the predicted ill effects of climate change can still be avoided, but the actions against climate change need to be speeded up.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: fossil fuels, sea level, temperature, natural gas

Russian Ukraine aggression - and the loser is Russia

Keskiviikko 23.2.2022 klo 19:45 - Mikko Nikinmaa

Russia has remained as a nation exporting fossil fuels and raw materials, which other nations turn into more advanced products. Now that Russia is attacking Ukraine, virtually all nations are placing economic sanctions on Russia. As the major one is the decision of Germany to stop the approval process of Nord Stream 2. The dependence of Europe, especially Germany, on the largely Russian natural gas has hampered combatting climate change seriously. However, there would be an alternative to Russian natural gas already available, and Putin’s actions may be enough to change even the minds of Germany’s greens. One could just start the nuclear power plants already in place until there is enough windmills and solar power available. Doing this would have two major beneficial effects: first, it would immediately reduce the carbon dioxide emissions so much that the EU goals would easily be achieved. Second, it would really hurt Russia, as their major export income would disappear. That could stop Putin, or cause him to be replaced; I think the reason for his aggressive behaviour towards Ukraine is because he is afraid that even Russian people start seeing that a democratic country has developed from the earlier Soviet Union mainland (I am not counting the Baltic nations here, because they were democracies before being forced to become part of the Soviet Union).

The skeptical reader here says that it would not make a difference to Russia, if gas export to Europe would decrease, as it can be replaced by sales to another autocratic country, China. However, I don’t believe that China would want to severe its ties to Europe and USA for the simple reason that they are much more important to Chinese economy than Russia. Chinese exports to EU and USA are about 15 times greater than to Russia. This has actually already become obvious in the UN Security Council discussions, where China indicated that it was of the opinion that the souvereignty of a nation (Ukraine) should be respected.

Thus, in my opinion, Putin is shooting himself in the stomach by his aggression against Ukraine. So far, he has developed unprecedent unity of EU and NATO, and he will further speed up the transformation of Europe to fossil fuel-free area faster than has been planned, depriving Russia from export income. And Russia is not known to produce anything which could be called high tech.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: climate change, fossil fuels, nord stream 2

Metsä vai puupelto? Jos haluat ympäristöongelmia tulevaisuudessa, valitse jälkimmäinen

Maanantai 21.2.2022 klo 16:34 - Mikko Nikinmaa

Kun olin lapsi 1960-luvulla pääosa metsistä oli siellä missä niiden pitikin. Missä maapohja oli kosteaa, kasvoi kuusia ja männyt olivat kuivilla kankailla. Vaikka havupuut olivatkin metsien pääpuita, niiden joukossa kasvoi koivuja ja haapoja. Metsien ojitus ja avohakkaus olivat vasta tulossa. Metsurit kaatoivat puut yksitellen – tuolloin olivat jo moottorisahat tulleet, mutta eivät metsätyökoneet. Tukit tuotiin metsästä pääosin hevosten vetämissä reissä. Niin, silloin talousmetsätkin olivat metsää ja niiden lintulajisto oli monipuolinen.

Puun tuotantoa piti kuitenkin saada lisätyksi. Korjuumenetelmät muuttuivat. Metsätyökoneet syrjäyttivät perinteiset metsurit: yksi kone teki varmaan kymmenen metsurin työn. Koneiden ei ollut kuitenkaan helppo liikkua, jos metsästä hakattiin vain puu sieltä, toinen täältä. Varsinkaan monitoimikoneen kaikki teho ei tullut käytetyksi, jos ei kaikkia puita hakattu samalla kertaa. Metsätyökoneiden käyttöön kytkeytyivät avohakkuut. Avohakkuualueilla maapohja aurattiin, auratussa maassa kun mukamas taimet kasvoivat paremmin. Niin, paikalla, missä ennen avohakkuuta oli ollut hyvä mustikkasato kuusimetsissä ja puolukkasato mäntymetsissä, oli hakkuun jälkeen useita vuosia horsmakasvusto, jossa oli hankala liikkua auratun maan takia.

Avohakkuualueille istutettiin tietysti uusia havupuiden taimia. Yksi silmiinpistävimmistä piirteistä on ollut kuusien osuuden kasvu. Niitä on istutettu entistä kuivemmille kasvupaikoille. Kuusi kasvaa jonkin verran nopeammin kuin mänty ja sen myyntiarvo on puukuutiota kohti suurempi. Hakkuuaukeilla puun kasvu yleisesti on aluksi jonkin verran suurempaa kuin oikeassa metsässä, mutta sitten kun puupelto on kasvanut, ero katoaa. Viljellyt metsät ovat jokseenkin aina vain yhden puulajin puupeltoja, joita jopa suositellaan lannoitettavaksi kuten peltoja.

Kun viime vuosien ajan on paljon puhuttu siitä, kuinka metsien kasvu koko ajan vain lisääntyy, joten hakkuita voidaan lisätä, on suurelta osin puhuttu vain puupelloista, jollaisiksi vain metsien rahallisesta arvosta kiinnostuneet metsätalouspiirit haluaisivat saada Suomen kaikki metsät. Tämä lähestymistapa unohtaa kokonaan seuraavat kolme näkökulmaa, joista viimeinen romauttaa pitkällä tähtäyksellä puun tuotannon.

1. Oikea metsä on muutakin kuin yhden lajin puupelto. Metsien linnut, kasvit, sienet ja marjat kärsivät kaikki puiden monokulttuurista. Viime vuosikymmenien kuluessa esimerkiksi ennen niin yleiset hömö- ja töyhtötiaiset ovat muuttuneet harvinaisiksi. Monimuotoinen metsä on paras tae sille, että luonnonkirjo säilyy suurena ja että me ja lapsemme pystymme marjastamaan ja sienestämään. Mmm-mustikkapiirakka; mustikkapaikat häipyvät vuosiksi-vuosikymmeniksi kun metsiä ”hoidetaan”.

2. Metsien lannoitus rehevöittää vesiä. Ilmaston muutoksen jälkeen eniten uutisvälineiden palstatilaa saava ympäristöongelma on Itämeren ja muiden vesistöjen rehevöityminen. Rehevöitymisen vastaista taistelua pidetään yhtenä suurimmista ympäristönsuojelun tarpeista. Tästä huolimatta metsien lannoitusta jopa lentolannoituksin mainostetaan metsäyhtiöiden verkkosivuilla. Lannoituksen sanotaan lisäävän metsien kasvua ja siten metsänomistajien tuloja. Ehkä näin onkin, mutta me muut maksamme lannoitusten haitat, kun vesien rehevöitymistä ei saada kuriin.

3. Yhden lajin puupellot ovat erityisen alttiita tuholaisille. Suomen luontaiseen hyönteislajistoon kuuluu useita tuhohyönteisiä, kuten kirjanpainaja ja mäntypistiäinen. Samaten kasvitauteja aiheuttavia bakteereja ja sieniä, esimerkiksi juurikääpä, esiintyy luonnostaan. Tyypillistä näille kaikille on, että ilmaston lämpeneminen tuntuu suosivan niitä. Lisäksi ne suosivat tyypillisesti yhtä lajia, joten leviäminen on tehokasta sopivan lajin puupellossa. Esimerkiksi kirjanpainaja ja juurikääpä esiintyvät erityisesti kuusessa. Jos kuusi voi huonosti kasvupaikan kuivuuden vuoksi, leviää kirjanpainajien aiheuttama vahinko kulovalkean tavoin puupellon kuusesta kuuseen. Jos metsäala olisikin luontaista sekametsää, siinä olevat vähemmät kuuset eivät olisi yhtä huonokuntoisia ja metsän lehtipuihin kirjanpainaja ei leviäisi lainkaan. Tuloksena voikin olla, että tulevaisuudessa liian kuivalle perustetut kuusipellot tuottavat paljon vähemmän kuin luontaisesti uudistuvat sekametsät.

Metsätalous, joka perustuu vain maksimaaliseen puun tuotantoon tällä hetkellä, onkin varma keino aiheuttaa ongelmia luonnon käytölle tulevaisuudessa.  

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ilmastonmuutos, metsänhoito, metsätuholaiset, metsien lannoitus, avohakkuut, marjastus

Why fusion energy production does not solve environmental problems if our habits and attitudes do not change?

Maanantai 14.2.2022 klo 19:20 - Mikko Nikinmaa

Solar energy is, in fact, fusion energy. Thus, if one were able to harness fusion for energy production, all our problems with fossil fuels and consecutive climate change would be just a bad dream. Throughout my life, it has been promised that harnessing nuclear fusion for energy production is 30 years away – hitherto it has been the longest 30 years ever recorded, as 55 years have gone, and the possibility of commercial application of fusion power is still 30 years away. Last week widely spread news item (based on successful experiment) suggests that this time the 30 years away may actually be 30 years away. If, and hopefully as, this is true, the energy production can become carbon neutral and the climate change combatted effectively with almost infinite source of energy.

It is possible that many people have already taken this news to mean that environmental actions are no longer necessary. This is largely because climate change has been the one and only environmental problem in the news. However, the fact is that even if the energy problem and its consequences to the environment become solved, we are still living in a planet with limits, and there is no planet B, where we could continue to spread. The real problem is the concept of growth. That is what we must continue to fight against even if the energy problems get solved.

Infinite growth is possible only if there are no limits. And already in 1970’s it became obvious to scientists that the earth has limits. At present man is using much more resources than there are available. Also, human land use is leaving less and less area to wild animals and plants with the consequence that the biodiversity of earth is diminishing. This leads, e.g., to increased likelihood of animal-to-human spread of diseases such as Covid 19. The pesticide and fertilizer use, which has the aim to increase agricultural production, is now starting to cause the opposite, as the pollinators and the beneficial soil microbes start to suffer. Further, the use of chemicals inevitably causes pollution.

So, even if fusion energy becomes available, we need to limit population growth, resource and land use, and stop pollution. One of the most important things for mankind is to realize that we should all think of ourselves as brothers and sisters regardless of if we live in Finland or Malawi, Russia or Ukraine, China or USA. Another thing to realize is that we should all be equal, the Putins, Musks, Trumps and Xis of the world should realize this.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: climate change, economic growth, biodiversity, zoonoses

Promoting SSAB - a Big Steel Producer Is Going Green

Maanantai 31.1.2022 klo 15:54 - Mikko Nikinmaa

In the end of August (29/8/2021) I wrote about steel production, and the possibility that it would become carbon-free. The reason for making such a change is that steel making causes 10 % of the world’s carbon footprint. Now, one of the big steel companies in Europe, SSAB, has committed to change its Nordic steel production to carbon-free by 2030. This is an important step. The commitment requires major investment to electric arc furnaces, and the electricity that they use needs to be produced in power plants using renewable energy sources.

What does the company gain? Since it is the first to produce “green steel”, it will certainly have a huge advantage in the market that is looking for eco-friendly steel solutions. Certainly car makers, and actually all companies using steel and wishing to give a future-looking image of their products will choose the “green steel”.

The decision made by SSAB can only be applauded. It shows that companies willing to look forward, may reap commercial advantages, while companies making maximal profits using old technologies will be losing their market share in a couple of years.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: climate change, carbon footprint, green economy

Kritiikitön ympäristöongelmilla pelottelu vaikeuttaa niiden ratkaisua

Torstai 27.1.2022 klo 19:53 - Mikko Nikinmaa

Tänään (27.1.2022) TV2 lähettää dokumentin ”Kun vesi loppuu”. Se sai minut miettimään, mitä haittaa kritiikittömästä ympäristöongelmilla pelottelulla on. Veden puute on merkittävä ongelma useilla alueilla ja siitä voi tulla ongelma uusilla alueilla maankäsittelyn (puuston hakkaus yms.) tuloksena, mutta ei ole mitään mahdollisuutta, että vedenpuutteesta kärsittäisiin koko maapallolla. Paremminkin uhkana on, että joillakin alueilla kuivuus lisääntyy ja toiset muuttuvat liiankin märiksi. Lisäksi ilmastonmuutos aiheuttaa sen, että useilla alueilla sateiden ennustettavuus heikkenee ja että sateet tulevat entistä rankempina.

Vesipulalla pelottelu onkin aika järjetöntä siellä, missä ongelmana on, että vuotuinen sademäärä on riittävä, mutta vettä pitäisi pystyä varastoimaan niin että tulvilta ja kuivilta ajoilta vältyttäisiin, tai siellä, missä ongelmana on liiallinen sade. Tämä on usean ympäristöhaitan uutisoinnin ongelma. Ei mietitä sitä, onko haitan esiintymisessä nyt ja tulevaisuudessa todennäköisesti alueellisia eroja ja sen vuoksi ei osata ruveta suunnittelemaan ratkaisukeinoja, jotka parhaiten sopivat tietyille alueille. Vesi on yksi muuttuja, jonka todennäköisiä vaikutuksia pitäisi käsitellä alueellisesti. Silloin tulisi järkevästi käsitellyksi käytön rajoitukset ja kosteikkojen entistäminen tai rakentaminen alueellisen tarpeen mukaan. Vastaavalla tavalla pitäisi pyrkiä esimerkiksi veden saastuminen käsittelemään päästölähteen lähellä, muoviongelma kierrätys- ja käsittelylaitoksien sijoittamisella käyttäjän lähelle jne.

Pelkän pelottelun sijaan pitäisikin lähteä siitä, että silloin kun ratkaisujen tulisi olla alueellisesti erilaisia, ehdotettaisiin ratkaisumalleja. Pelkällä pelottelulla ei päästä kuin psykoosiin.   

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ympäristön tila, vesi, muoviongelmat, ympäristömuutokset

Subsidies to green energy production: a mechanism to reduce peak energy prices

Tiistai 25.1.2022 klo 15:33 - Mikko Nikinmaa

The energy and electricity price has increased immensely during recent past. Invariably the climate sceptics, deniers or “realists” have said that it is because overambitious climate goals, we should not aim at reducing the use of fossil fuels. Well, we have not so far succeeded in reducing fossil fuel use – 2021 was the year with the highest combined coal, natural gas and oil use. The increased, not the decreased consumption of fossil fuels is the major reason for increased energy price. Because the coronavirus pandemic decreased the fossil fuel consumption in 2020, their production and storage were decreased in 2021. As the economic activity increased markedly in 2021, fossil fuel supply could not fulfil the demand, and their price increased markedly, driving also the price of electricity up. So the increased cost of electricity is not caused by increased shift away from fossil fuels, but fossil fuel producers producing less when the consumption was increasing.

Thus, increased green energy production is, in fact, reducing the price increase. Also, subsidies to wind and solar energy production do not increase the energy price, rather the opposite. In many cases, the wind and solar energy producers are given subsidies, if the energy price is below an agreed level. If it goes above the agreed sum, a part of the profit is paid back. This sum could then be used to offset the increasing cost to the consumer. Therefore, building more wind mills would dampen the energy price increases, which are largely caused by imbalance between fossil fuel production and consumption.   

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: fossil fuels, climate change, energy production

Demographic Catastrophe or the Direction towards Sustainable Human Population?

Tiistai 18.1.2022 klo 18:12 - Mikko Nikinmaa

Whenever population growth stops anywhere, media and politicians are screaming about demographic catastrophe. This has earlier been said of Japan and many European countries, but now China is concluding the same. The concept of endlessly growing population is based on the gross misunderstanding that the earth has no limits, it is related to the concept of eternal increase of consumption.

Even though recent reports have suggested that human population may peak during this century at 10 000 000 000, this number is far greater than is sustainable. If one would want to have the consumption habits of Americans, we could have about 1 500 000 000 people, if we would want to be like Europeans, then about 2 500 000 000 people could inhabit the world sustainably, and if our outset were that the wealth (or its lack) was frozen at the present-day level throughout the world, about 5 000 000 000 people could inhabit the world. So, regardless of the goal, human population needs to decrease at least to half to enable sustainable use of resources. The last goal, freezing the wealth in different parts of the world is completely unacceptable: it amounts to “climate colonialism”, the rich keeping what they have, and preventing the poor from increasing their wealth.

A sustainable solution would involve a marked decrease of inequality, the rich 25 % of nations should decrease their gross national product by improving the standing of poor nations, which should aim at limiting population growth. Interestingly, the carbon footprint of a Chinese is greater today than that of a European. Thus, a stable or decreasing population in China has as much influence on climate as that of Europe and thus China cannot claim to be a developing country which would have exemptions from policies required of rich countries.

Decreasing or stable population is not a demographic catastrophe. Rather, increasing population is a demographic catastrophe, since it will cause unsustainable life on earth.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: climate change, population growth, carbon footprint

Ban Bitcoin Mining to Combat Climate Change

Maanantai 10.1.2022 klo 19:02 - Mikko Nikinmaa

One would imagine that electricity use in a rich dark Scandinavian country is excessively high and should be reduced to decrease the use of fossil fuels. However, in comparison to the electricity use of bitcoin mining the consumption of electricity by Scandinavian countries pales. On yearly basis bitcoin mining uses as much electricity as Denmark and Finland put together. And what is the whole bitcoin or other cryptocurrency craze needed for? Nothing. The whole concept is needed for nothing.

China banned bitcoin mining a couple of years back. While I disagree with many of the decisions made by the authoritarian state, I wish that the ban would be made global – it could become a UN resolution, I cannot see that any nation claiming to combat climate change could be against banning this completely unnecessary major electricity use.

What happened when China banned bitcoin mining? Much of the mining went to Kazakhstan, which is very rich in gas and oil resources. Consequently, the huge electricity use of bitcoin mining there has completely been generated with fossil fuels. Not surprisingly, the Chinese ban increased the gas and oil use in Kazakhstan by up to 20 %. It was a major reason for the increases of fuel prices which were the final straw causing the recent civil unrest in the authoritarian, corrupted country of Kazakhstan.

So, in addition to causing climate change, bitcoin mining has contributed to the more than 150 deaths so far caused by the civil unrest. Because the whole cryptocurrency concept is completely unnecessary and speculative, world action could easily be taken to abolish this source of fossil fuel consumption. The smartphone and computer world uses enough electricity even without harmful parasites such as cryptocurrencies.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: cryptocurrency, fossil fuels, electricity consumption, Kazakhstan

Vanhemmat kirjoitukset »