Tuleva luonnonsuojelulaki - vaikka kaikki toiveet eivät toteudukaan, on uudistus harppaus hyvään suuntaan

Perjantai 13.5.2022 klo 15:38 - Mikko Nikinmaa

Yhtenä merkittävimmistä asioista on, että ekologinen kompensaatio kirjataan lakiin. Jos yritys esimerkiksi pilaa suota, sillä on mahdollisuus kompensoida aiheuttamansa haitta ostamalla suojeltavaksi vastaavanlainen, viranomaisen hyväksymä alue. Lakiesityksessä toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, vaikka alkuvaiheessa lain suunnittelua se oli pakollista. Mielestäni tämä ei kuitenkaan ole ratkaiseva puute, vaan tärkeintä on, että ajatus kirjataan lakiin. Pitkän päällehän pitäisi päästä siihen, että kansantalouden perustana olisi ympäristötase. Tällöin kaikkien toimintojen pitäisi olla sellaisia, että ne eivät heikennä tasetta kokonaisuutena. Olemme liian kauan saaneet hyväksyä sen, että voitot tehdään ympäristön kustannuksella. Kun nyt alkuvaiheessa hyväksytään lakiin ekologinen kompensaatio, ajatusta on helpompi laajentaa myöhemmin, (Kun hyvälle antaa pikkusormen, se vie koko käden).

Toinen tärkeä asia on, että jotkut harvinaiset luontotyypit tulevat ”automaattisesti” suojelun piiriin. Niiden suojelemisesta ei tarvitse tehdä erillistä arviota.

Kolmantena pääkohtana mielestäni on, että edes kansallis- ja luonnonpuistojen alueella malminetsintä kielletään. Vaikka tässäkään ei saavutettu toivetta, joka olisi kieltänyt malminetsinnän kaikilla luonnonsuojelualueilla, parempi tässäkin saavutettu tulos kuin ei mitään. Mielestäni on sangen käsittämätöntä, että maanpinnan alapuoliset malmiot eivät olekaan maanomistajan määräysvallassa. Luonnonsuojelulain muutos on ensimmäinen askel suuntaan, jossa malmivarat eivät muodosta mitään poikkeusta maanomistukseen.

Luonnonsuojelulain valmistelussa on tullut valitettavan selvästi näkyviin epäkohta, joka aiheuttaa useimmat ympäristöongelmat; kansantalouden ja ympäristönsuojelun ajatellaan olevan ei pelkästään toisistaan riippumattomia vaan toistensa vastakohtia. Jos rahallinen etu ja ympäristön tila ovat päätöksenteossa vastakkain, yleensä ratkaisut tehdään lyhytaikaisen taloudellisen voiton hyväksi. Edelleenkään ei kunnolla ymmärretä, että taloudellinen toiminta edellyttää kelvollista ympäristöä. Muuten ajaudutaan tilanteeseen, jossa ”tiedän että maapallo on käytännössä tuhoutunut, mutta sitä ennen pystyimme saamaan osakesijoittajille suuret voitot.”

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: malminetsintä, ekologinen kompensaatio, ympäristötase